alstrup onfly handler om evnen til – og vigtigheden af – at kunne justere undervejs, i takt med at tingene opstår og forandringerne sker eller ikke sker

Når det gælder forandringer og mennesker er det ikke muligt at forudse alt, og det afstedkommer behovet for løbende at have øje for det, der opstår, kunne tolke det, italesætte det og agere på det efter hvad der er bedst for virksomheden og de involverede.

Vi fastlægger sammen en ramme for proces og indhold, men vi tager også sammen løbende stilling til om det er det rigtige vi har gang i, og om måden vi gør det på skal justeres.

Det er et fælles ansvar, men i særlig grad konsulentens ansvar at identificere det og tage action på det.