Coaching

Den personlige coaching og/eller sparring tilbydes dels i forbindelse med et organisations- eller lederudviklingsforløb, dels som et selvstændigt dialogforløb, hvor kun den enkelte leder og coachen er involveret.

Som led i et udviklingsforløb er den personlige coaching med til at forstærke effekten af forløbet, da coachen kan sætte fokus på lige nøjagtig de ledelsestemaer og –udfordringer, som den enkelte sidder med. Ved at kombinere organisationens udfordringer med de personlige udviklingstemaer skabes en synergi, hvor forløb og coaching forstærker hinanden.
Som selvstændigt dialogforløb tages der udgangspunkt i lige netop de konkrete udfordringer, som den enkelte fokusperson sidder med. Fra gang til gang kan fokus ændres, men over tid kan der gennem de forskellige dialoger samle sig nogle mønstre, som det kan være værdifuldt at arbejde med.

Den strategiske dialog handler bl.a. om

  • Hvem er den strategiske ledelse? Hvem tager beslutningerne? Hvad er succeskriterierne for strategiprocessen? Hvilke rammer er der for strategiudviklingen?
  • Hvordan forstås strategi for ledelsen? Hvad indeholder det, og hvad skal der komme ud af det?
  • Hvem er aktørerne? Hvem skal føre strategien ud i livet? Hvem er nøglepersonerne? Indenfor virksomheden og udenfor?
  • Hvordan ser organisationen ud? Hvad kendetegner virksomheden og hvad er historien?
  • Hvad er organisationens tidligere erfaringer med strategiudvikling? Hvad har ledelsen lært af tidligere strategiprocesser? Hvad virker – og hvad virker ikke?

I nogle tilfælde kan der aftales et kombineret coach og sparringsforløb, hvor sparringen også giver mulighed for coachen at komme med indspil i dialogen omkring egne erfaringer og holdninger. Men det har udelukkende det formål at hjælpe coachee – ikke at overtale til noget bestemt.

Se et eksempel på et coaching- og sparringsforløb her.