Eksempel på coaching og sparringsforløb

En direktør og medejer af en virksomhed med ca. 50 ansatte stod i den situation, at han som leder stod og følte sig meget autodidakt og i tvivl om han nu gjorde det rigtige.

Han stod med en virksomhed i voldsom vækst og med masser af potentiale. Han havde selv været med til at grundlægge virksomheden og stod også med en række gode medarbejdere og en professionel bestyrelse.

Alligevel ønskede han en personlig sparring og coaching, som han ikke mente hverken han kunne opnå hos hans medarbejdere eller hos bestyrelsen.

Over et år mødtes vi ca. 8 gange, og indholdet i dialogerne var forskellige. Nogle gange var der mere fokus på udvikling af strategien og organisationen end andre gange, men hver gang var det væsentligste i dialogerne de personlige udfordringer i den ledelsesstil, som han praktiserede og ønskede at praktisere.

Dialogerne blev brugt til at vende nogle ting, inden de blev ført ud i livet, og de blev også brugt til at vende konkrete hændelser med det formål at skabe læring om sig selv og organisationen.

Udbyttet gennem det lange forløb var en øget selvforståelse og en hjælp til at træffe bedre beslutninger for både sig selv og for hele organisationen.