Eksempel på lederudvikling

En organisation med en ny etableret ledergruppe på i alt 9 personer satte sig for at udvikle sig fra gruppe til team. Mange af lederne var forholdsvis “grønne” indenfor ledelse, men der var en fælles loyalitet mod organisationen og organisationens ydelser.

Vi sammensatte et forløb over 3 seminarer, bl.a. med følgende indhold:

  • Hvorfor skal vi have et lederteam? Hvad er målet?
  • Hvad er forskellen på et ledergruppe og et lederteam?
  • Hvordan ser vi ud, når vi agerer optimalt som et lederteam? Hvad er vores vision?
  • Hvordan ser vi ud lige nu – hvad kendetegner os som gruppe og hvor er vores potentiale?
  • Hvad er de personlige udviklingstemaer? Og hvordan kan teamet hjælpe den enkelte?
  • Hvad er teamets udviklingstemaer? Og hvordan kan den enkelte hjælpe teamet?
  • Hvad betyder ledelse i og af et team?
  • Hvordan kommunikerer vi med hinanden, og hvordan vil vi give og modtage feedback?
  • Hvordan ser den gode ledelse ud? Og det gode følgeskab?

Udbyttet af forløbet var en anderledes fungerende ledergruppe, der i højere grad tog et fælles ansvar for ledelsen i virksomheden, og evnede at bedrive både ledelse og følgeskab i langt højere grad end tidligere. Lederteamet scorede sig selv løbende i processen, og med et højere og højere resultat til følge.