Eksempel på organisationsudvikling

Organisationen er en produktionsvirksomhed med ca. 300 ansatte og med ca. 50 års historik på bagen.

Virksomheden er vokset kraftigt gennem årene, men i de senere år har organisationen været præget af turbulens. Der har været en stor personalegennemgang og både kvalitet og produktivitet er faldet.

Organisationen har været præget af en mangel på sammenhængskraft i ledelsen, og det har smittet af på kulturen i virksomheden, som har været kendetegnet af flere ”firmaer i firmaet”, med hver sine subkulturer, uformelle regler og strukturer og deraf manglende samarbejde på tværs af organisationen.

På baggrund af dette scenarie blev der ansat en ny adm. Direktør, som sammensatte en ny ledergruppe på 8 personer, bestående af både ”nye” og ”gamle” ledere, og med udgangspunkt i en forretningsplan satte en ny retning for organisationen. Udover ledergruppen på i alt 9 personer var der i organisationen en udvidet ledergruppe på i alt ca. 30 personer, som både bestod af linieledere, teamledere og projektledere. Alle væsentlige nøglepersoner i forandringen.

Organisationsudviklingsforløbet blev skræddersyet til organisationen, og fik et indhold bestående af såvel seminarer for ledergruppen, for den udvidede ledergruppe, personlig coaching, gruppe coaching, arbejde med personlige udviklingsprojekter samt konkrete Action Learning Projekter, hvor der blev sat fokus på de funktionelle enheders væsentligste udfordringer.

Målet med forløbet var at skabe et stabilt og tydeligt ledelsesfundament i virksomheden, som var i stand til at føre forretningsplanen ud i livet med succes. Efter første fase af forløbet, som strakte sig over 7 mdr., kunne ledelsen konstatere et væsentlig ændret og forbedre samarbejde både i ledergruppen og i den udvidede ledergruppe. Ledelsen rykkede sammen om det nye ledelsesgrundlag og fik skabt én af forudsætningerne for at lykkes.