Eksempel på strategiudvikling

En virksomhed med ca. 40 medarbejdere i en flad organisation, som hører hjemme i en større international koncern. Koncernen havde en formuleret strategi, og organisationens udfordring var at finde sin egen vej indenfor den strategiske ramme, som koncernen havde sat for organisationen.

Der blev sammensat en strategisk gruppe på i alt ca. 15 personer, hvoraf den adm. Direktør var tovholder og beslutningstager. Forløbet var meget involverende og arbejdede over 3 seminarer med:

  • En fælles afklaring af organisationens NU-situation. Vi drøftede både de eksterne og de interne strategifaktorer, og sammensatte på den måde en solidt funderet SWOT-analyse
  • En fælles afklaring af organisationens vision, hvor der blev taget udgangspunkt i drømmene og målene hos hver enkelt, men hvor dette resulterede i en fælles, stærk vision, der var bred opbakning til
  • En afklaring af, hvilke værdier, der kendetegner organisationen og hvordan de kommer til udtryk
  • En afklaring af organisationens eksistensgrundlag – missionen
    Etablering af konkrete handlinger og aktiviteter, som blev ført ud i livet som den første “Must-Win Battles”, der var allermest væsentlige for organisationen at få løst – heriblandt etablering af en ny ledergruppe, der fik ansvaret for at føre forandringerne ud i livet.

Udbyttet af forløbet var bl.a. en organisation, der gennem involvering opnåede et stort ejerskab og stor indsigt i visionen og vejen derhen.