Facilitering af netværk

Mange ledere har behov for et forum, hvor der kan drøftes ledelse på en tillidsfuldt, fortroligt og ligeværdigt niveau. Der er ledelsesemner, som man ikke kan eller ikke ønsker at drøfte med hverken sine medarbejdere, sin bestyrelse eller sine ledelseskolleger. Her kan et ledelsesnetværk være et svar på det behov.

Jeg har i de seneste par år faciliteret to ledelsesnetværk. De er forskellige, for det er forskellige mennesker med forskellige behov. Og netværkene udvikler sig meget forskelligt.
Men fælles for disse netværk er, at de baserer sig på

Værdigrundlaget for netværkene er følgende;

  • Netværkets medlemmer bidrager aktivt og engageret med ledelsesinspiration og –erfaring
  • Netværket er baseret på fortrolighed og tillid, og dette kan alle i netværket håndtere fuldt ud
  • Netværkets medlemmer respekterer og værner om netværkets værdier

Netværkene har ca. 10 deltagere, og der kan kun optages nye medlemmer, hvis alle i netværket har godkendt det nye medlem. Der er som udgangspunkt kun et medlem pr. branche, og netværket er uafhængigt af andre organisationer.

Netværkene mødes ca. 8 gange om året på morgenmøder á ca. 2½ times varighed – på skift hos de virksomheder, som er repræsenteret i netværket. Derudover mødes netværket til et årligt netværksdøgn. Inden morgenmøderne har jeg som facilitator besøgt værten og sammen med denne lagt tema og dagsorden på plads. Disse forberedelsesmøder bærer ofte præg af coaching og sparring, hvor vi tager udgangspunkter i den konkrete virksomhed og den konkrete leders dagligdag og ledelsesmæssige udfordringer. Disse drøftelser fører så frem til en case eller et tema, som vi vælger at sætte fokus på.

På netværksmøderne drøfter vi disse cases og temaer, og finder sammen frem til ny læring og nye perspektiver på såvel egen ledelses som andres ledelsesudfordringer. Ofte er det jo sådan, at når man hører om hvordan andre ledere tænker ledelse og fører ledelse ud i livet, så tjener det til stor inspiration, når man overfører det til egen ledelse.

For et sådant netværk kræver det mange møder, dialoger og drøftelser før den nødvendige tillid og fortrolighed er til stede. Det er facilitatorens opgave at sikre, at netværket understøtter værdigrundlaget og at netværksmøderne er relevante og giver ny inspiration til ledelse. I takt med at netværkets indbyrdes relationer styrkes, stiger udbyttet af netværket. Du får det du investerer.

Det er ikke et formål for netværket at skabe mere forretning for hinanden. Det er altså ikke et salgsnetværk, hvor man bytter henvisninger og visitkort. Det er heller ikke et netværk, hvor man kan sende en substitut til møderne – det vil spænde ben for hele værdigrundlaget for netværket. Og det er heller ikke et netværk, hvor man kan læne sig tilbage og nyde udbyttet – det kræver en aktiv investering fra alles side.

Når disse forudsætninger er på plads, kan det skabe ny energi, nye perspektiver på sin ledelse og sin forretning, og dermed større resultater for sig selv og sin organisation.