Lederudvikling

Et lederudviklingsforløb er sjældent et mål i sig selv, men mere et middel for at opnå mere forretningsmæssige mål, såsom øget indtjening, mere tilfredse og lønsomme kunder osv.

Men det gør ikke lederudvikling til mindre væsentlig, for talrige undersøgelser viser, at den væsentligste faktor for en virksomhed i at nå sine mål er god ledelse. Ikke god ledelse i bred forstand, men lige nøjagtig den gode form for ledelse, som den pågældende organisation har brug for og kan udleve.

Dårlig ledelse er den væsentligste faktor, når det gælder årsagen til at gode medarbejdere opsiger eller opsiges fra deres job, mens god ledelse er den væsentligste faktor, når det gælder trivsel og loyalitet mod virksomheden. Derfor kan det godt svare sig, at arbejde med at udvikle ledelsen i virksomheden – det smitter af på bundlinien, også den økonomiske!

Se et eksempel på et lederudviklingsforløb her.

Arbejdet med at udvikle ledergrupper til lederteams er i voldsom fokus for tiden. Når forandringerne skal gennemføres i organisationen bliver ledelsens evne til at føre disse forandringer ud i livet essentielt. Forandringer i organisationer er umuligt at planlægge til mindste detalje – det handler om mennesker og de følelser, der er involveret. Derfor bliver ledelsens samarbejde på tværs, forståelse af hinanden og at gruppen aktivt tager ansvar for både gruppens og hinandens udvikling vigtig.
Det kan lade sig gøre at udvikle en ledergruppe til et højt performende lederteam, og det er der mange gode eksempler på. Men det er også vigtigt at pointere, at det kræver hård træning. Hvis man vil opnå det optimale indenfor ledelse kan gærdet ikke springes over hvor det er lavest. Det kræver intensiv træning, løsning af fælles opgaver, refleksion, arbejde med de brutale kendsgerninger i teamet og hos sig selv, og en stålsat vilje til at ville lykkes sammen.