Organisationsudvikling

Med organisationsudvikling forstås udvikling af det potentiale, der ligger i at opnå balance og sammenhæng mellem

–> … organisationen

 • Organisationens opgaver
 • Organisationens tilknyttede ledere og medarbejdere
 • Organisationens struktur
 • Organisationens ressourcer i form af teknologi, økonomi og metoder
 • Organisationens kulturer
 • Organisationens retning og eksistensgrundlag, dvs. mission, værdier, vision og strategi

–> …og dens omgivelser

 • Organisationens nære omgivelser, dvs. kunder, konkurrenter, ejere, samarbejdspartnere, leverandørerog myndigheder
 • Organisationens ydre omgivelser, dvs. samfundsudviklingen i et meta-perspektiv – det være sig politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige tendenser og scenarier.

Tænk dig en organisation,

 • som leverer ydelser af høj kvalitet, der svarer til det kunderne har brug for
 • som har tilknyttede ledere og medarbejdere, der har de fornødne kompetencer til at sikre, at opgaverne bliver løst
 • som anvender teknologien optimalt og løbende tilpasser brugen af teknologi og ressourcer til markedets behov
 • som har en hensigtsmæssig struktur, hvor der ikke hersker tvivl om beslutningskompetencerne, og som understøtter organisationens behov for ledelse, innovation og samarbejde
 • som er kendetegnet af en kultur, hvor samarbejdet er i højsædet, hvor kommunikationen er hensynsfuld og hensigtsmæssig, og hvor det er sjovt at være
 • som hviler på et stærkt fundament om hvad organisationen er sat i verden for, og som er kendetegnet ved en meningsfuld, kendt, troværdig retning for, hvor organisationen skal bevæge sig hen
 • som er i tråd med de forventninger, som kunder, ejere, samarbejdspartnere og myndigheder har til organisationen
 • og som er aktivt medvirker til at vi som samfund udvikler os i en langtidsholdbar retning!

En sådan organisation er muligvis ikke eksisterende, men retningen bør være ambitionen for enhver ordentlig organisation. Gennem et organisationsudviklingsforløb kan der arbejdes hen imod, at organisationen kan komme i balance og målrettet føre visionen ud i livet.

Se et eksempel på organisationsudvikling her