Person- og teamprofiler

Insights Discovery personprofilen er et værktøj til personlig udvikling. Den giver individer et engagerende, styrkende og forandrende indblik i sig selv og andre.

For at opleve Insights Discovery systemet udfylder individer et evalueringsskema med 25 rammer. Resultatet er en profil på mere end 20 sider som præsenterer et detaljeret billede af modtagerens personlige stil, og hvordan den påvirker deres relationer i både personlige og professionelle sammenhænge.
Profilen er en hyldest til det unikke i enhver person og demonstrerer hvordan man ved at anerkende og værdsætte forskelle, kan styrke individer, teams og hele organisationer.

Når jeg har valgt at anvende Insights Discovery værktøjet til såvel person- som teamprofiler er det fordi det efter min mening er det mest troværdige OG anvendelige værktøj på markedet. Det er baseret på et tilsvarende validt og solidt fundament som DISC, MBTI og andre anerkendte profilværktøjer, men på det pædagogiske område er Insigths Discovery langt mere anvendeligt og forståeligt end andre værktøjer jeg har set og arbejdet med.

Personprofilen er et værktøj – ikke et mål eller et facit. Det er et værktøj, der kan øge din selvforståelse og dermed din egen personlige effektivitet. Samtidig med at du bliver klogere på dig selv, indeholder Insights Discovery verdenen også mulighed for at øge din forståelse af andre, og dermed dine muligheder for at kommunikere og samarbejde bedre med dine omgivelser. Det øger resultaterne for både dig og dine omgivelser og dermed den organisation, som du er en del af. Og jo bedre du og organisationen fungerer, jo større er mulighederne for at I sammen kan realisere mål og visioner.

Se et eksempel på anvendelse af personprofiler her

Insights Discovery er samtidig særdeles anvendelig i forhold til udvikling af bedre teams. Ved at se sig selv og sit team i en profilmæssig sammenhæng, vil teamets styrker og udfordringer stå langt mere klart. Og dermed også øge mulighederne for at gøre teamets effektivitet endnu højere.

Det er vigtigt at pointere, at med Insights Discovery værktøjet bliver du ikke sat i bås. Det er et personligt udviklingsværktøj, som fortæller noget om dine præferencer, dvs. foretrukne handlingsadfærd. Værktøjet arbejder med farver på de fire grundlæggende energier; blå, grøn, gul og rød. Alle har alle farver i sig – men der er nogle farver, der er større præference for at trække på end andre. Det betyder også, at vi hvis vi skal og vil en bestemt adfærd – så kan vi også.

Men nogle former for adfærd kræver langt mere energi at gennemføre end andre. I og med at vi ikke har uanede mængder af energi, så handler det i høj grad også om, at vi bliver gode venner med de præferencer vi har, og indser den kraft, der ligger i at anvende vore primære præferencer bedst muligt. Og i øvrigt anerkende og respektere, at andre har andre præferencer, og at det netop handler om evnen til at få de rigtige kræfter i spil til de rigtige opgaver.Du kan få gennemført en personprofil uden yderligere handlinger, men jeg anbefaler, at profilbeskrivelsen følges op af minimum én udviklingsdialog, hvor vi sammen drøfter profilen, forståelsen af den, og kæder den sammen med konkrete oplevelser og udfordringer fra dagligdagen.