Strategiudvikling

Hvad er strategi egentlig? For nogle er det en kamp på liv og død, for andre er det en vej til solen og for endnu andre er det et ringbind i reolen.

For mig er strategien de handlinger, der fører visionen ud i livet, og dermed er strategien ikke en beskrivelse af hvad man vil gøre, men mere nogle konkrete aktiviteter, som organisationen rent faktisk gør.

Med den tænkning bliver resultatet af en strategiproces ikke en ny strategi, men en organisation, der fører strategien ud i livet. Dermed bliver det særdeles vigtigt, at der gennemføres en grundig forundersøgelse af ledelsens forventninger til strategiforløbet.

Den strategiske dialog handler bl.a. om

  • Hvem er den strategiske ledelse? Hvem tager beslutningerne? Hvad er succeskriterierne for strategiprocessen? Hvilke rammer er der for strategiudviklingen?
  • Hvordan forstås strategi for ledelsen? Hvad indeholder det, og hvad skal der komme ud af det?
  • Hvem er aktørerne? Hvem skal føre strategien ud i livet? Hvem er nøglepersonerne? Indenfor virksomheden og udenfor?
  • Hvordan ser organisationen ud? Hvad kendetegner virksomheden og hvad er historien?
  • Hvad er organisationens tidligere erfaringer med strategiudvikling? Hvad har ledelsen lært af tidligere strategiprocesser? Hvad virker – og hvad virker ikke?

Med udgangspunkt i en dialog om ovenstående, kan der skabes en forventningsafstemning i forhold til processen og forhåbentlig mobilisere energi i processen. Og ud fra dialogen kan der sammensættes et skræddersyet strategiforløb, som imødekommer organisationens forventninger og rammer.

Se et eksempel på strategiudvikling her.